ⓘ butlletí oficial
  (BOU)

Darrers números publicats

Cerca per contingut

Cercar

Cerca per l'any de publicació

  Any

 • Destacat
 • Protecció de dades personals
 • ALERTA: En relació amb els terminis administratius suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma, la Universitat de Lleida informa que el còmput del termini de presentació de recursos s'inicia l'1 de juny de 2020, sense comptar els dies transcorreguts, si n'hi ha, abans del 14 de març de 2020. El còmput de la resta de terminis s'ha reprès també l'1 de juny de 2020, i en aquest cas acabaran quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.

Tràmits de l'estudiantatEstadística

 • 2022 sol·licituds de permanència
 • 9050 instàncies genèriques
 • 12786 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 3136 edictes publicats a eTAULER
 • 2731 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 2469 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 41 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 396 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 551 instàncies habilitades
 • 277 instàncies d'estudiants estrangers
 • 12 instàncies d'estudiants externs UdL
 • 6967 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 9803 sol·licituds de títol oficial
 • 1448 sol·licituds de clau 24h
 • 128167 visites a pàgines

 • Propietat

  Sobre aquest web

  Més informació de la UdL