ⓘ notificacions


  ☄ accedeix a la bústia
  de notificacions

  cursa una notificació
  com a servei UdL

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 945 sol·licituds de permanència presentades
 • 854 instàncies genèriques presentades
 • 4007 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 886 edictes publicats a eTAULER
 • 1130 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 1555 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 6 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 140 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 163 Instàncies habilitades presentades
 • 3105 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 4864 sol·licituds de títol oficial
 • 464 sol·licituds de clau 24h
 • 56819 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL