Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

  instància habilitada
  presencial

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions (DIR3) dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades del Campus d'Igualada

Funcionaries habilitades de la unitat de Personal

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 1343 sol·licituds de permanència presentades
 • 1628 instàncies genèriques presentades
 • 8584 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 2100 edictes publicats a eTAULER
 • 2292 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 2114 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 13 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 185 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 251 Instàncies habilitades presentades
 • 4310 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 6369 sol·licituds de títol oficial
 • 753 sol·licituds de clau 24h
 • 73396 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL