Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades del Servei de Personal

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 940 sol·licituds de permanència presentades
 • 701 instàncies genèriques presentades
 • 4007 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 886 edictes publicats a eTAULER
 • 1130 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 1555 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 5 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 105 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 142 Instàncies habilitades presentades
 • 3001 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 4721 sol·licituds de títol oficial
 • 416 sol·licituds de clau 24h
 • 53824 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL