Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 758 sol·licituds de permanència presentades
 • 503 instàncies genèriques presentades
 • 4007 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 886 edictes publicats a eTAULER
 • 1130 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 1555 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 5 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 105 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 41 Instàncies habilitades presentades
 • 2553 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 4177 sol·licituds de títol oficial
 • 272 sol·licituds de clau 24h
 • 46764 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL