Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

  foreign students
  form submission

  instància habilitada
  presencial

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions (DIR3) dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades del Campus d'Igualada

Funcionaries habilitades de la unitat de Personal

⇳ Resposta a un intercanvi registral interadministratiu fora de Catalunya

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 1412 sol·licituds de permanència
 • 2834 instàncies genèriques
 • 10427 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 2113 edictes publicats a eTAULER
 • 2731 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 2469 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 22 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 291 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 289 instàncies habilitades
 • 58 instàncies d'estudiantat estranger
 • 4825 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 6796 sol·licituds de títol oficial
 • 926 sol·licituds de clau 24h
 • 86736 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL