Universitat de Lleida  ⓘ tauler
  d'anuncis


  ☄ llegir anuncis
  (accés lliure)

  publicar anuncis
  (accés restringit)

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 1136 sol·licituds de permanència presentades
 • 1494 instàncies genèriques presentades
 • 7179 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 1817 edictes publicats a eTAULER
 • 1309 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 1504 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 13 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 185 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 231 Instàncies habilitades presentades
 • 4010 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 5941 sol·licituds de títol oficial
 • 688 sol·licituds de clau 24h
 • 68406 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL