Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

  foreign students
  form submission

  instància habilitada
  presencial

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions (DIR3) dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades del Campus d'Igualada

Funcionaries habilitades de la unitat de Personal

Avís d'aturada d'e-TAULER

  S’informa de que, per raons tècniques, el tauler d'anuncis (e-TAULER) no estarà disponible entre les 08:00 del dia 23/03/2019 i les 22:00 del dia 24/03/2019.


Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 1387 sol·licituds de permanència
 • 2423 instàncies genèriques
 • 10427 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 2113 edictes publicats a eTAULER
 • 2731 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 2469 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 21 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 287 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 272 instàncies habilitades
 • 1 instàncies d'estudiantat estranger
 • 4592 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 6713 sol·licituds de títol oficial
 • 864 sol·licituds de clau 24h
 • 82572 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL