Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  certificat acadèmic
  oficial

  títol oficial

  permanència

  avaluació docent
  autonòmica

  instància habilitada
  presencial

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Codis i denominacions (DIR3) dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades del Servei de Personal

Tràmits de l'estudiantat
Estadística

 • 985 sol·licituds de permanència presentades
 • 1343 instàncies genèriques presentades
 • 7179 notificacions efectuades amb eNOTUM
 • 1817 edictes publicats a eTAULER
 • 1309 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 1504 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 13 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 185 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 222 Instàncies habilitades presentades
 • 3538 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 5044 sol·licituds de títol oficial
 • 643 sol·licituds de clau 24h
 • 63866 visites a pàgines


Propietat

Sobre aquest web

Més informació de la UdL