Sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al Registre Electrònic de la Universitat de Lleida


  avaluació docent
  autonòmica

  instància habilitada
  a distància

Informació sobre el Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Horari de funcionament i calendari de dies hàbils

Aplicació de registre d’entrada i sortida

Cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària

Codis i denominacions (DIR3) dels òrgans, centres o unitats administratives vigents de la Universitat de Lleida

Funcionaris/es habilitats/des de Secretaria General

Funcionaries habilitades de la unitat de Personal

Tràmits de l'estudiantatEstadística

 • 2308 sol·licituds de permanència
 • 3136 edictes publicats a eTAULER
 • 2731 verificacions d'identitat Via Oberta
 • 2469 consultes d'antecedents penals Via Oberta
 • 51 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació)
 • 511 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions)
 • 848 instàncies habilitades
 • 9012 sol·licituds de certificat acadèmic oficial
 • 11996 sol·licituds de títol oficial
 • 2024 sol·licituds de clau 24h
 • 1382 instàncies d'estudiantat extern UdL.
 • 14459 instàncies específiques estudiantat UdL.
 • 2455 instàncies presentades amb cert. digital
 • 106717 visites a pàgines

 • Propietat

  Avísos a la UdL

  • Adreça electrònica oficial de la Universitat de Lleida per avisos de notificació: sg.secretaria@udl.cat

  Més informació de la UdL